سینک گرانیتی نوک مدادی | مکاپا کوادور


Pay Per Click
پرداخت در محل
Guarantee
ضمانت اصل بودن کالا
Express Delivery
تحویل اکسپرس و مناسب
Best Price
تضمین بهترین قیمت


انواع مدل سینک گرانیتی مکاپا را می توانید بررسی کنید


برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، روی "تصویر" کلیک کنید برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، "تصویر" محصول را لمس کنید

 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 80 بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,938,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 80 طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,843,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 40 طوسی
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,815,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 قرمز
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,938,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 فندقی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,815,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,938,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,815,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 کرم نخودی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,701,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,701,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,701,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل لنوکس 45 فندقی
  تحویل اکسپرس و اکو + 4,798,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,701,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,701,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 90 مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,701,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 80 کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,843,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 80 نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,843,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 80 سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,843,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 80 مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 5,843,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 40 فندقی
  تحویل اکسپرس و اکو + 4,798,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 40 کرم
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 40 مشکی
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 40 سفید
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 40 نوک مدادی
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 قرمز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,223,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,128,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,223,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,128,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 کرم نخودی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 قهوه ای تیره
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,128,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 100 سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل لنوکس 45 کرم
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل لنوکس 45 برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 4,798,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل لنوکس 45 صورتی
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل لنوکس 45 مشکی
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل لنوکس 45 سفید
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل تورینو صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,223,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل تورینو برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,128,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل تورینو سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,128,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,223,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,128,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا سولیدو 150 سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا لنوکس 45 طوسی
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل لنوکس نوک مدادی
  تحویل اکسپرس + 4,703,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل تورینو مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل تورینو طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل تورینو نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,033,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو کرم نخودی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,746,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو شکلاتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,318,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,318,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,318,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل سولیدو سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو کرم نخودی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,366,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو قرمز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,793,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,366,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,366,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,793,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,461,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,461,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو شکلاتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,461,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,366,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,366,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل پرتو سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,366,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,746,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو کرم نخودی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,318,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل میستورادو بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,318,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور قرمز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,746,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور صورتی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,746,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور کرم نخودی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور طوسی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور نوک مدادی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور کرم
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور برنز
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,318,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور بژ
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,318,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور سفید
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان
 • سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور مشکی
  تحویل اکسپرس و اکو + 6,252,000 تومان

سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور نوک مدادی

سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور نوک مدادی

سینک گرانیتی مکاپا مدل coador نوک مدادیMekappa Granite Sink Coador Dimgray ☂
Scratch resistant مقاوم در برابر لک شدن و خراش ☂
Heat resistant مقاوم در برابر حرارت ☂
Impact resistant مقاوم به ضربه ☂
سایز: 20 * 50 * 116 سانتیمتر ☂
زیر لگن دارای الیاف فایبر گلاس ☂
دارای 24 ماه گارانتی معتبر ☂
سینک گرانیتی تحت لیسانس ترکیه ☂
Hygienic بهداشتی و آنتی باکتریال ☂
محل حفره برای نصب شیر ظرفشویی ☂
مجهز به سیفون اتوماتیک و لوازم نصب ☂
Nano آب گریز و دارای فن آوری نانو ☂
ابعاد لگنها: 20 * 34/5 * 42 سانتیمتر ☂
دارای 60 درصد گرانیت بهداشتی و ضد باکتری ☂
quartz composite sink کامپوزیت کوارتز ☂
Stain resistant مقاوم در برابر لک و جرم ☂
قیمت سینک ظرفشویی گرانیتی مکاپا مدل کوادور نوک مدادی
Mekappa Granite Sink Coador Dimgray ☂
Scratch resistant مقاوم در برابر لک شدن و خراش ☂
Heat resistant مقاوم در برابر حرارت ☂
Impact resistant مقاوم به ضربه ☂
سایز: 20 * 50 * 116 سانتیمتر ☂
زیر لگن دارای الیاف فایبر گلاس ☂
دارای 24 ماه گارانتی معتبر ☂
سینک گرانیتی تحت لیسانس ترکیه ☂
Hygienic بهداشتی و آنتی باکتریال ☂
محل حفره برای نصب شیر ظرفشویی ☂
مجهز به سیفون اتوماتیک و لوازم نصب ☂
Nano آب گریز و دارای فن آوری نانو ☂
ابعاد لگنها: 20 * 34/5 * 42 سانتیمتر ☂
دارای 60 درصد گرانیت بهداشتی و ضد باکتری ☂
quartz composite sink کامپوزیت کوارتز ☂
Stain resistant مقاوم در برابر لک و جرم ☂
قیمت لیست مصرفقیمت در هایپرکیتتعداد سفارش کالامبلغ کل (تومان)افزودن به سبد
6,580,0006,252,000
6,252,000

سینک گرانیتی مکاپا مدل کوادور نوک مدادی

نمایندگی فروش سینک گرانیتی مکاپا مدل coador نوک مدادی
Mekappa Granite Sink Coador Dimgray ☂
Scratch resistant مقاوم در برابر لک شدن و خراش ☂
Heat resistant مقاوم در برابر حرارت ☂
Impact resistant مقاوم به ضربه ☂
سایز: 20 * 50 * 116 سانتیمتر ☂
زیر لگن دارای الیاف فایبر گلاس ☂
دارای 24 ماه گارانتی معتبر ☂
سینک گرانیتی تحت لیسانس ترکیه ☂
Hygienic بهداشتی و آنتی باکتریال ☂
محل حفره برای نصب شیر ظرفشویی ☂
مجهز به سیفون اتوماتیک و لوازم نصب ☂
Nano آب گریز و دارای فن آوری نانو ☂
ابعاد لگنها: 20 * 34/5 * 42 سانتیمتر ☂
دارای 60 درصد گرانیت بهداشتی و ضد باکتری ☂
quartz composite sink کامپوزیت کوارتز ☂
Stain resistant مقاوم در برابر لک و جرم ☂
قیمت لیست مصرف6,580,000
قیمت در هایپرکیت6,252,000
تعداد سفارش کالا
مبلغ کل (تومان)6,252,000
افزودن به سبد

کاربر گرامی
با ارسال دیدگاه خود و عضویت در خبرنامه، از دیدگاه دیگران، خبرها و کالای جدید آگاه شوید. توجه بفرمایید دیدگاه های مثبت و منفی مربوط به کیفیت یک محصول از برند خاص می بایست دارای تصاویر یا فیلم ارسالی قابل استناد باشد در غیر این صورت تایید نمی شود! نحوه ارسال تصاویر و فیلم از طریق پیام رسان های فروشگاه هایپرکیت می باشد.

ورود | ثبت نام


1 2 3 4 5
     CAPTCHA
     به پرداخت ملت نماد اعتماد الکترونیکی انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی پرداخت اینترنتی بانک پاسارگاد     اعتماد به هایپرکیت