اجاقگاز رومیزی داتیس مدل DG-512 در نمایندگی داتیس


Pay Per Click
پرداخت در محل
Guarantee
ضمانت اصل بودن کالا
Express Delivery
تحویل اکسپرس و مناسب
Best Price
تضمین بهترین قیمت

انواع مدل گاز صفحه ای مشکی را می توانید بررسی کنید


برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، روی "تصویر" کلیک کنید برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، "تصویر" محصول را لمس کنید

 • TTG 15973 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 15,418,000 تومان
 • TTG 15972 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,783,000 تومان
 • TTG 15968 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,742,000 تومان
 • TTG 15967 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,742,000 تومان
 • TTG 15966 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,298,000 تومان
 • TTG 15965 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,298,000 تومان
 • TTG 15962 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,183,000 تومان
 • TTG 15961 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,183,000 تومان
 • TTG 15960 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,783,000 تومان
 • TTG 15959 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,535,000 تومان
 • TTG 15958 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,442,000 تومان
 • TTG 15955 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,737,000 تومان
 • TTG 15953 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,183,000 تومان
 • DG 593 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,418,000 تومان
 • DG 597 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 576 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,528,000 تومان
 • DG 591 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 561 اجاق گاز رومیزی داتیس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,341,000 تومان
 • TTG 15952 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,605,000 تومان
 • TTG 15951 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,442,000 تومان
 • TTG 15950 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,442,000 تومان
 • TTG 15949 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,071,000 تومان
 • TTG 15948 اجاق گاز رومیزی تکنو گاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,808,000 تومان
 • TTG 15947 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,699,000 تومان
 • TTG 15941 اجاقگاز رومیزی تکنو گاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,997,000 تومان
 • TTG 15940 اجاقگاز رومیزی تکنو گاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,997,000 تومان
 • TTG 15939 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,623,000 تومان
 • TTG 15938 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,790,000 تومان
 • TTG 14637 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,286,000 تومان
 • TTG 15935 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,790,000 تومان
 • TTG 15933 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,333,000 تومان
 • SDG523W گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • SDG519D گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • SDG524D گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • SDG520D گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • DG 545 اجاق گاز رومیزی داتیس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,554,000 تومان
 • DG 599 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 595 اجاق رومیزی داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 567 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,724,000 تومان
 • G 516 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,260,000 تومان
 • G 518 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,260,000 تومان
 • G 239 گاز شیشه ای مسترپلاس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 16,884,000 تومان
 • G 238 گاز شیشه ای مسترپلاس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 19,316,000 تومان
 • G 218 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 217 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 214 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 213 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 212 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 211 اجاق گاز صفحه ای اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 210 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 209 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • SG 19562 هاب صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,586,000 تومان
 • SG 19561 هاب صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,586,000 تومان
 • SG 19559 هاب صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19558 اجاق گاز رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19557 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,291,000 تومان
 • SG 19556 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,291,000 تومان
 • SG 19554 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19553 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19517 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • SG 19516 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19515 اجاق گاز صفحه ای اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19514 اجاق گاز صفحه ای اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19513 اجاق گاز رومیزی شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19512 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19511 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19510 اجاق گاز رومیزی شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19509 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • IG8516 گاز صفحه ای کن مدل


  تماس بگیرید
 • DG 551 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,630,000 تومان
 • G-2302 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-2303 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5901S اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5907 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5909 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5909 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G 601 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 514 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 513 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 512 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 510 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 508 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 508 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 508 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 506 DF گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 506 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 506 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 506 C گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 506 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 401 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 201 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • PAVIA2 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • PAVIA1 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H130 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H129 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H122 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H112 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H104 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H103 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H102 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H101 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO4 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO3 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO2 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO1 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • DG 531 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 6,909,000 تومان
 • DG 550 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • IG8510 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8509 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8508 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8507 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8506 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8505 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8504 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8503 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8502 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8501 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • HG302 گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس + 4,067,000 تومان
 • HG604 گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 6,480,000 تومان
 • HG905L گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,432,000 تومان
 • HG905C گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,182,000 تومان
 • DG 542 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,943,000 تومان
 • DG 541 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 534 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,655,000 تومان
 • DG 533 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,655,000 تومان
 • DG 546 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 544 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 536 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,280,000 تومان
 • CERAMIC TOUCH ZEG 90 گاز لمسی میکس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 20,000,000 تومان
 • 313 اجاق گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان
 • 312 اجاق گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان
 • اجاق گاز رومیزی مسترپلاس مدل 202


  تحویل اکسپرس و اکو + 16,941,000 تومان
 • اجاق گاز صفحه ای مسترپلاس مدل 203


  تحویل اکسپرس و اکو + 15,887,000 تومان
 • WG308 اجاق گاز صفحه شیشه ای وایز مدل


  تماس بگیرید
 • WG307 اجاق گاز صفحه شیشه ای وایز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5907 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • DG 203 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس + 4,195,000 تومان
 • DG 302 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 5,054,000 تومان
 • DG 402 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تحویل اکسپرس و اکو + 5,817,000 تومان
 • DG 522 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تماس بگیرید
 • DG 535 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,652,000 تومان
 • DG 525 اجاق گاز رومیزی داتیس


  تماس بگیرید
 • WG 304 گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان
 • WG 303 گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان

DG 512 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل

DG 512 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل

DG-512 اجاقگاز صفحه ای داتیسDatees Glass Gas Hob DG-512 ☂
ایتالیا Sabaf مجهز به سرشعله و زیر شعله ساباف ☂
دارای 5 شعله با شعله پلوپز وسط 3/65 کیلووات ☂
8mm شیشه سکوریت مقاوم به حرارت با ضخامت ☂
LED دارای نشانگر لوگو داتیس بصورت ☂
اجاق صفحه ای شیشه مشکی توکار ☂
اسپانیا Orkli بوبین شیر اورکلی ☂
پلیت ستاره ای با پوشش لعابی ☂
ابعاد : 52 * 92 سانتیمتر ☂
دارای راندمان حرارتی 60/25 ☂
ابعاد برش : 48 * 84 سانتیمتر ☂
A ولوم فلزی و سطح مصرف انرژی ☂
جنس سر شعله ها از آلومینیوم و آهن لعابی ☂
دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده ☂
شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ ☂
با 24 ماه گارانتی داتیس و خدمات پس از فروش ☂
DG-512 قیمت اجاقگاز رومیزی داتیس
Datees Glass Gas Hob DG-512 ☂
ایتالیا Sabaf مجهز به سرشعله و زیر شعله ساباف ☂
دارای 5 شعله با شعله پلوپز وسط 3/65 کیلووات ☂
8mm شیشه سکوریت مقاوم به حرارت با ضخامت ☂
LED دارای نشانگر لوگو داتیس بصورت ☂
اجاق صفحه ای شیشه مشکی توکار ☂
اسپانیا Orkli بوبین شیر اورکلی ☂
پلیت ستاره ای با پوشش لعابی ☂
ابعاد : 52 * 92 سانتیمتر ☂
دارای راندمان حرارتی 60/25 ☂
ابعاد برش : 48 * 84 سانتیمتر ☂
A ولوم فلزی و سطح مصرف انرژی ☂
جنس سر شعله ها از آلومینیوم و آهن لعابی ☂
دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده ☂
شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ ☂
با 24 ماه گارانتی داتیس و خدمات پس از فروش ☂
قیمت لیست مصرفقیمت در هایپرکیتتعداد سفارش کالامبلغ کل (تومان)افزودن به سبد
10,480,0009,957,000
9,957,000

DG 512 اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل

DG-512 نمایندگی فروش داتیس
Datees Glass Gas Hob DG-512 ☂
ایتالیا Sabaf مجهز به سرشعله و زیر شعله ساباف ☂
دارای 5 شعله با شعله پلوپز وسط 3/65 کیلووات ☂
8mm شیشه سکوریت مقاوم به حرارت با ضخامت ☂
LED دارای نشانگر لوگو داتیس بصورت ☂
اجاق صفحه ای شیشه مشکی توکار ☂
اسپانیا Orkli بوبین شیر اورکلی ☂
پلیت ستاره ای با پوشش لعابی ☂
ابعاد : 52 * 92 سانتیمتر ☂
دارای راندمان حرارتی 60/25 ☂
ابعاد برش : 48 * 84 سانتیمتر ☂
A ولوم فلزی و سطح مصرف انرژی ☂
جنس سر شعله ها از آلومینیوم و آهن لعابی ☂
دارای گریل (شبکه) چدنی لعاب کاری شده ☂
شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ ☂
با 24 ماه گارانتی داتیس و خدمات پس از فروش ☂
قیمت لیست مصرف10,480,000
قیمت در هایپرکیت9,957,000
تعداد سفارش کالا
مبلغ کل (تومان)9,957,000
افزودن به سبد

کاربر گرامی
با ارسال دیدگاه خود و عضویت در خبرنامه، از دیدگاه دیگران، خبرها و کالای جدید آگاه شوید. توجه بفرمایید دیدگاه های مثبت و منفی مربوط به کیفیت یک محصول از برند خاص می بایست دارای تصاویر یا فیلم ارسالی قابل استناد باشد در غیر این صورت تایید نمی شود! نحوه ارسال تصاویر و فیلم از طریق پیام رسان های فروشگاه هایپرکیت می باشد.

ورود | ثبت نام


1 2 3 4 5
     CAPTCHA