اجاقگاز رومیزی داتیس مدل DG-512 در نمایندگی داتیس


Pay Per Click
پرداخت در محل
Guarantee
ضمانت اصل بودن کالا
Express Delivery
تحویل اکسپرس و مناسب
Best Price
تضمین بهترین قیمت

انواع مدل گاز صفحه ای مشکی را می توانید بررسی کنید


برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، روی "تصویر" کلیک کنید برای نمایش ویژگی های محصول به صورت اسلاید شو، "تصویر" محصول را لمس کنید

 • TTG 15973 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 15,418,000 تومان
 • TTG 15972 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,783,000 تومان
 • TTG 15968 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,742,000 تومان
 • TTG 15967 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,742,000 تومان
 • TTG 15966 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,298,000 تومان
 • TTG 15965 اجاق گاز صفحه ای تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,298,000 تومان
 • TTG 15962 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,183,000 تومان
 • TTG 15961 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,183,000 تومان
 • TTG 15960 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,783,000 تومان
 • TTG 15959 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,535,000 تومان
 • TTG 15958 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,442,000 تومان
 • TTG 15955 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,737,000 تومان
 • TTG 15953 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,183,000 تومان
 • TTG 15952 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,605,000 تومان
 • TTG 15951 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,442,000 تومان
 • TTG 15950 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,442,000 تومان
 • TTG 15949 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,071,000 تومان
 • TTG 15948 اجاق گاز رومیزی تکنو گاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,808,000 تومان
 • TTG 15947 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,699,000 تومان
 • TTG 15941 اجاقگاز رومیزی تکنو گاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,997,000 تومان
 • TTG 15940 اجاقگاز رومیزی تکنو گاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,997,000 تومان
 • TTG 15939 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,623,000 تومان
 • TTG 15938 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,790,000 تومان
 • TTG 14637 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,286,000 تومان
 • TTG 15935 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 12,790,000 تومان
 • TTG 15933 اجاق گاز رومیزی تکنوگاز


  تحویل اکسپرس و اکو + 13,333,000 تومان
 • SDG523W گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • SDG519D گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • SDG524D گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • SDG520D گاز صفحه استیل سینجر  مدل


  تماس بگیرید
 • G 516 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,260,000 تومان
 • G 518 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,260,000 تومان
 • G 239 گاز شیشه ای مسترپلاس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 15,871,000 تومان
 • G 238 گاز شیشه ای مسترپلاس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 18,158,000 تومان
 • G 218 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 217 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 214 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 213 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 212 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 211 اجاق گاز صفحه ای اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 210 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • G 209 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • SG 19562 هاب صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,586,000 تومان
 • SG 19561 هاب صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,586,000 تومان
 • SG 19559 هاب صفحه ای شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19558 اجاق گاز رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19557 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,291,000 تومان
 • SG 19556 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,291,000 تومان
 • SG 19554 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19553 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 7,259,000 تومان
 • SG 19517 هاب رومیزی شیشه اسنوا مدل


  تماس بگیرید
 • SG 19516 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19515 اجاق گاز صفحه ای اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19514 اجاق گاز صفحه ای اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19513 اجاق گاز رومیزی شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19512 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19511 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19510 اجاق گاز رومیزی شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • SG 19509 اجاق گاز صفحه ای شیشه اسنوا


  تماس بگیرید
 • IG8516 گاز صفحه ای کن مدل


  تماس بگیرید
 • G-2302 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-2303 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5901S اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5907 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5909 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5909 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • G 601 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 514 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 513 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 512 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 510 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 508 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 508 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 508 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 506 DF گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 506 D گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • GS 506 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 506 C گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 506 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 401 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • G 201 گاز صفحه ای آلتون مدل


  تماس بگیرید
 • PAVIA2 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • PAVIA1 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H130 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H129 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H122 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H112 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H104 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H103 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H102 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • H101 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO4 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO3 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO2 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • FEDERICO1 گاز صفحه ای آروما مدل


  تماس بگیرید
 • IG8510 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8509 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8508 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8507 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8506 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8505 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8504 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8503 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8502 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • IG8501 مدل Can.i گاز صفحه ای


  تماس بگیرید
 • HG302 گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس + 4,067,000 تومان
 • HG604 گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 6,480,000 تومان
 • HG905L گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 10,432,000 تومان
 • HG905C گاز صفحه ای مایدیا مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 11,182,000 تومان
 • CERAMIC TOUCH ZEG 90 گاز لمسی میکس مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 32,000,000 تومان
 • 313 اجاق گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان
 • 312 اجاق گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان
 • اجاق گاز رومیزی مسترپلاس مدل 202


  تحویل اکسپرس و اکو + 15,925,000 تومان
 • اجاق گاز صفحه ای مسترپلاس مدل 203


  تحویل اکسپرس و اکو + 14,934,000 تومان
 • WG308 اجاق گاز صفحه شیشه ای وایز مدل


  تماس بگیرید
 • WG307 اجاق گاز صفحه شیشه ای وایز مدل


  تماس بگیرید
 • G-5907 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل


  تماس بگیرید
 • WG 304 گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان
 • WG 303 گاز صفحه ای وایز مدل


  تحویل اکسپرس و اکو + 23,830,000 تومان
  توضیح محصول Datees Built-in Glass Gas Hob DG-512
  EAN 4342308967827
  ابعاد محصول (طولxعرض) cm 92 x 52
  ابعاد محل نصب (طولxعرض) cm 84 x 48
  وزن 16 kg
  رنگ شیشه مشکی
  نوع اجاق گازی پلوپز وسط
ابعاد و وزن
  وزن خالص 16 kg
  وزن کلی 18 kg
  تعداد شعله 5
  طول خارجی اجاق 92 cm
  عرض خارجی اجاق 52 cm
  ارتفاع لبه کابینت تا صفحه گاز 40 cm
عمومی
  رنگ مشکی
  نوع شیشه شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت
  نوع ولوم فلزی
  سیستم ایمنی فندک الکتریکی و ترموکوپل فوق سریع (Top Time)
  توان حرارتی پلوپز 3/65 کیلووات
  توان شعله بزرگ 2/75 کیلووات
  توان شعله متوسط 1/92 کیلووات
  توان شعله کوچک 1/2 کیلووات
  شیر با کیفیت مناسب
  سر شعله ساباف (Sabaf) ساخت ایتالیا
  برنر ساباف (Sabaf) ساخت ایتالیا
  راندمان حرارتی 60/25
  سطح مصرف انرژی A
  پلوپز پلوپز TC: Triple Crown Burner
  گارانتی 24 ماه
  نصب و خدمات پس از فروش داتیس
  نوع نصب توکار
  ویژگی های خاص سر شعله و زیر شعله ساباف ایتالیا، طراحی منحصر به فرد چدن لعابی، بوبین شیر اورکلی اسپانیا و شیر ترموکوپل دار فوق سریع (Top Time)

با دوستان خود به اشتراک بگزارید :Telegram تلگرامEmail ایمیلWhatsApp واتس آپPrint پرینت

کاربر گرامی
با ارسال دیدگاه خود و عضویت در خبرنامه، از دیدگاه دیگران، خبرها و کالای جدید آگاه شوید. توجه بفرمایید دیدگاه های مثبت و منفی مربوط به کیفیت یک محصول از برند خاص می بایست دارای تصاویر یا فیلم ارسالی قابل استناد باشد در غیر این صورت تایید نمی شود! نحوه ارسال تصاویر و فیلم از طریق پیام رسان های فروشگاه هایپرکیت می باشد.

ورود | ثبت نام


1 2 3 4 5
     CAPTCHA
     به پرداخت ملت نماد اعتماد الکترونیکی انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی پرداخت اینترنتی بانک پاسارگاد     اعتماد به هایپرکیت